Wszelkie działania i inwestycje mają swój cel nadrzędny: bycie nie tylko drukarnią, ale też partnerem i doradcą dla najbardziej wymagających klientów w zakresie oferowanych im opakowań z zastosowaniem kartonu.  Poczynione  w 2019 r inwestycje  zaowocowały najnowocześniejszym parkiem sprzętowym w Polsce południowej, dedykowanym produkcji opakowań w technice offsetowej.
 Drukarnia  pracuje obecnie  w dwóch zakładach, w tym w oddanej również w 2019 r. do użytku nowej hali produkcyjno-magazynowej  która powiększyła łączną powierzchnię spółki  do 8000 m2. Technologicznie zaawansowany sprzęt to podstawa sukcesu rynkowego, obok odpowiednio opracowanej strategii rozwoju całej firmy (uwzględniającej zmieniające się trendy rynkowe), wysoko wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej kadry i bogatego know-how, bazującego na niemal 20-letnich doświadczeniach rynkowych.
Poza usługami w zakresie drukowania i przetwarzania opakowań, Granpak dysponuje też profesjonalnym działem graficzno-konstrukcyjnym, wraz z niezbędnym zapleczem technicznym.
 Pracuje ona nad całym projektem kompleksowo od pomysłu- do wykonania gotowego opakowania kreując optymalne rozwiązanie.
W tym kontekście najnowsze pomysły to odpowiedź na proekologiczne trendy w skali globalnej  (innowacyjna tacka zaprezentowana ta tegorocznych targach  PI), gdzie w równym stopniu co ergonomia, liczy się przyjazność dla środowiska.