Import opakowań z tworzyw sztucznych spadł w maju o 24,2 proc. rok do roku. To głównie efekt niższych dostaw z odpowiadających za niemal 1/3 importu Niemiec (-24,3 proc.). Niemniej również pozostali dostawcy opakowań plastikowych z TOP3, a więc Chiny i Włochy, zmniejszyli eksport do Polski o odpowiednio 6,2 i 21,3 proc.

Import opakowań z papieru był w maju o 12,2 proc. niższy niż przed rokiem. I to pomimo tego, że niemieccy producenci dostarczyli o 1,1 proc. więcej opakowań niż przed rokiem. Jednak, podobnie jak w przypadku segmentu plastikowego, wszystkie kraje z TOP9, z wyjątkiem wspomnianych wcześniej Niemiec oraz Chin i Holandii, zanotowały duże spadki importu. Niemniej segment papierowy to jedyny, który zanotował wzrost w ujęciu miesięcznym.

Import opakowań lekkich z metali spadł w maju o 18,1 proc. W porównaniu do kwietnia (-21,4 proc.) to zdecydowana poprawa dynamiki. Niemniej główni dostawcy, a więc Niemcy, Czechy i Słowacja, znacząco ograniczyli eksport do Polski.

Segment opakowań ze szkła zanotował największy spadek – o 25 proc. rok do roku. I to pomimo tego, że spośród 3 największych dostawców, dwóch (Niemcy i Słowacja) odnotowało dodatnie dynamiki. Równocześnie jednak pozostałe państwa znacząco zmniejszyły eksport do Polski, najmocniej zaś Rosja, Francja i Czechy.


Źródło: Polska Izba Opakowań za PB Forecast. Czytaj tekst oryginalny.