lasy Metsa Board

Metsä Board został doceniony za działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia ryzyka klimatycznego i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Jest jednym z niewielu przedsiębiorstw, które uzyskały bardzo dobre wyniki wśród tysięcy ocenianych. W 2019 r. ponad 8400 przedsiębiorstw dostarczyło informacji, które zostały niezależnie ocenione za pomocą opracowanej przez CDP metodologii oceny zaangażowania dostawców.

CDP to światowa platforma non-profit, która zachęca firmy i rządy do ograniczania emisji gazów cieplarnianych, ochrony zasobów wodnych i ochrony lasów.

„Zarząd Metsä jest liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, a pozycja na„ Liście ”CDP Climate jest mile widzianym wyrazem naszych nieustannych wysiłków. W ubiegłym roku opublikowaliśmy nasz cel, aby do 2030 roku mieć w 100% wolne od paliw kopalnych a pozycję „na liście” potwierdza, że pracujemy na rzecz tego ambitnego celu ”, mówi Mika Joukio, CEO Metsä Board.

Przedstawicieli firmy Metsa Board będzie można spotkać podczas najbliższej edycji Packaging Innovations, na stoisku D9d.


Źródło: https://www.metsaboard.com/Media/Product-news/Pages/Metsa-Board-named-on-CDP--A-List-for-leading-effort-against-climate-change.aspx