Dzięki wypracowanym procedurom podczas 12. Targów Opakowań Packaging Innovations, w EXPO XXI Warszawa będzie bezpiecznie i komfortowo.  Odmrożenie targów jest bardzo ważne dla całej gospodarki, dlatego cieszymy się, że już niebawem będziemy mogli zrealizować planowane wydarzenie. 

​21 lipca weszło w życie nowe rozporządzenie ministerialne w sprawie organizacji targów, wystaw, kongresów, konferencji i spotkań. Rozporządzenie wprowadza kolejne luzowania obostrzeń, lecz w dalszym ciągu obowiązuje szereg wytycznych mających zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa podczas omawianych wydarzeń.